Bác sĩ Kim Hyun Chul

Bác sĩ Kim Hyun Chul ? Bác sĩ Kim Hyun Chul

Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ CK – Busan Hàn Quốc.

Tại Trung Quốc: Hiệp hội thẩm mỹ y khoa ngoài nước tại Shanghai, Chengzhou.

? 04/2015: Giám đốc “Bệnh viện thẩm mỹ Facetalk” Hàn Quốc

? 11/2011: Giám đốc “Bệnh viện Thẩm mỹ Close-up” Hàn Quốc

? 8/2006: Đồng Giám đốc “Bệnh viện Thẩm mỹ ABC” Hàn Quốc

? 10/2002: Trợ lý Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện ĐH Busan

? 02/2002: Bác sĩ thẩm mỹ full-time ĐH Busan

? 02/2002: Học chuyên khoa Thẩm mỹ ĐH Busan

? 04/1996: 3 năm làm Bác sĩ quân y trong Quân đội Hàn Quốc

? 02/1993: Học nội trú tại Bệnh viện ĐH Quốc gia Busan

? 02/1992: ĐH Y khoa Quốc gia Busan

 

  • Chuyên môn chính (mọi phẫu thuật thẩm mỹ) bao gồm: Mũi, Mắt, Mặt và toàn thân

Đặc biệt, Bác sĩ Kim Hyun Chul  đã từng phẫu thuật thẩm mỹ thành công cho nhiều ngôi sao nổi tiếng  ở nhiều nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam (trong đó có ca sĩ Hồ Quỳnh Hương) …